Skikompis


Forfattaren

Christer Lundberg Nes (f. 1970) frå Volda er godkjend

Tindevegleder (UIAGM/IVBV/IFMGA) og har mange

års erfaring som fjellførar i SunAlp Mountain Guides.

Han har jobba med føring, kurs og opplæring i norske

vinterfjell sidan midten av 1990-talet og har vore

NVE observatør i varslingsregion Sunnmøre sidan 2013.


Nes har brei erfaring frå organisert redning i Norges Røde

Kors Hjelpekorps og har hatt godkjend lavinehund i Norske

redningshunder.


                                                                                          I 2013 fikk han Fjellskikkprisen med Norges Røde Kors Hjelpekorps.


Christer fekk Røde Kors’ Fjellskikkpris 2013 av president i Norges Røde Kors, Sven Mollekleiv og leiar i Landsrådet til Røde Kors Hjelpekorps, Ole Gladsø (til venstre). Foto: Thomas Andre Syvertsen.

«Med et ønske om at Christer Lundberg Nes skal fortsette med

å drive med det aktive friluftslivet sitt og gjennom dette drive med viktig

opplysning om sikker ferdsel og spre inspirasjon og turglede til folk

flest, tildeles Christer Lundberg Nes Fjellskikkprisen 2013.»

Norges Røde Kors Hjelpekorps

Copyright © All Rights Reserved.