Til nedlasting

Skikompis

 

 

No er alle lenker og nedlastingar i orden. Du kan også gå direkte til Friluftsrådet for Ålesund og omland si heimeside og laste ned der - eller klikke på den einskilde presentasjonen under. Her kjem du til Skikompis-sida hos Friluftsrådet

 

 

Fordrag på Skredkonferansen i Trondheim 2015

 

Christer har gjort ei undersøking om skredproblem og ei spørjeundersøking om skredproblem i varslingsregion Sunnmøre. Foredraget kan du laste ned her!

 

Skikompis - Skredkonferansen i Sogndal 2013

 

Alle foredraga frå skredkonferansen kan du laste ned her!

 

Foredraget som Christer heldt om skikompismønsteret kan du laste ned direkte her som pdf fil. PS! litt stor fil på omlag 3 mb som vert opna i eit eige vindu.

 

Her kan du laste ned Skikompis

 

"ATES" - Skredkonferansen i Sogndal 2013

 

Alle foredraga frå skredkonferansen kan du laste ned her!

 

Foredraget som Christer heldt om skredterreng eksponeringsskala kan du også laste ned direkte her som pdf fil. PS! litt stor fil på omlag 4 mb som vert opna i eit eige vindu.

 

Her kan du laste ned ATES/Skredterreng eksponeringsskala

 

Trygg ferdsel i utløpsområde

 

Vinteren 2012/2013 var Christer og Friluftsrådet bidragsytarar til skredvarslinga (varsom.no og RegObs.no).

 

På ein tur i byrjinga på april tok Christer bilde av ei stor gruppe i utløpsområdet under "Noklane".

 

Med denne situasjonen som utgangspunkt har Christer laga denne presentasjonen for gode vegval og trygg ferdsel. Den kan du laste ned som pdf fil her. Fila vert opna i eit eige vindu.

 

Trygg ferdsel i utløpsområde (rev 2015)

 

Denne presentasjonen ligg og til nedlasting på skredskolen i varsom.no: klikk her!

 

Og her som bildevisning i varsom

 

Skredproblem og fareteikn - (rev 2015)

 

I skredvarselet som du ser på www.varsom.no står det om skredproblem. Forklaringa av skredproblem fortel deg noko om kva du skal sjå etter i terrenget når du er ute på tur!

 

I denne presentasjonen viser eg eit av skredproblema i forhold til observasjon av fareteikn undervegs på turen.

PDF - fila vert opna i eit eige vindu. Last ned presentasjonen her:

 

Skredproblem og fareteikn

 

Denne presentasjonen ligg og til nedlasting på skredskolen i varsom.no: klikk her!

 

Copyright © All Rights Reserved.